Hva er gradering?

På slutten av hver treningsperiode så har man muligheten til å gå opp til gradering (belteprøve). Dette er vanligvis til påske, sommer og jul (sommerleir kommer eventuelt i tillegg).

Graderingen arrangeres som en sesongavslutning før påske, før sommerferie og før juleferie i alle klubber i NTN. Her skal man vise frem hva man har lært foran en eksaminator.

Man må avklare med instruktøren om man er godt nok forberedt før man kan møte på gradering. Man må også være betalende medlem for å kunne gradere seg. 

Vi følger det fastsatte pensumet til NTN som dere finner i undervisningsbøkene. Det er forskjellig pensum (og beltegrader) for barn, ungdom og voksne. Dette slik at graderingen tilpasses aldersgruppen. For oversikt over de ulike beltegradene se bildet under.

Graderingen koster kroner 310,- og betales før man går opp til gradering. 

GJENNOMFØRING

Del 1

Fysisk gjennomføring av det tekniske man har lært, men også den viktigste delen av graderingen.

Del 2

Styrkeøvelser som er tilpasset etter alder og hvilken grad eleven har.
(push-ups, sit-ups, eller tilsvarende).           

Del 3

Muntlige spørsmål fra Eksaminator som f.eks hva heter front snap spark på Koreansk eller hva er historien på  mønsteret du har.

GRADSYSTEMET

NTNs gradssystem er delt inn etter alder - barn, junior og senior. 

Barn: går på barneskolen.
Junior: går på ungdomsskolen.
Senior: går på videregående eller eldre.

Det er flere grader for de yngste. Årsaken til dette er at man skal få mer tid tid til å utvikle seg i Taekwon-Do.

GRADERINGSKRAV

GUP- og DAN-graderinger Kravene er satt slik at alle medlemmer i NTN skal ha de samme graderingsreglene og bli behandlet likt.

Hvitt - Grønt belte

(10. gup til  4. gup)

Hvitt - Grønt belte (10. gup til og med 5. gup-1):

Man kan gradere seg 3 ganger per år (påske, sommer og jul) pluss en av NTNs offisielle sommerleirer.

NB! Det kalenderåret man går opp til blått belte kan man gradere seg 2 ganger per år pluss en av NTNs offisielle sommerleirer.

 

 

 

Blått - Rødt belte

(4.Gup - 1. gup-2)

Fra Blått belte til og Rødt

Her kan man gradere seg 2 ganger per år pluss på en av NTNs offisielle sommerleirer. I de aller fleste tilfeller vil det si at man står over gradering til påske, men ellers graderer seg som normalt.

NTN Oppmøtekrav på minimum 75%

Krav til 2.Gup - Rødt belte
NTN Instruktørkurs 1

Krav til 1.Gup-2 - Rødt belte m/3 striper
NTN Instruktørkurs 2-3

.

SORTBELTESØKNAD

SORT BELTE:

Graderingskrav for Dan-graderinger i NTN August 2021

Krav til 1. Dan

1. Minimumstid

 1. Innehatt 1. Gup-2 i ett treningssemester (høst eller vår).
 2. Total treningstid 4 år (8 treningssemestre).

2. Nasjonale kurs NTN

 1. Gjennomført NTN Instruktørkurs 1.
 2. Gjennomført NTN Instruktørkurs 2.
 3. Gjennomført NTN Instruktørkurs 3.
 4. Gjennomført NTN Instruktørkurs 4 inkl. førstehjelp.
 5. E-læring NIF antidoping  https://renutover.no. Levere kursdiplom som vedlegg til søknad.

3. Annet

 1. Levert signert praksisrapport som hjelpeinstruktør. Minimum 20 økter á 1 time.
 2. Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
 3. Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

Eksempel 1:
Man graderer seg til 1. Gup-2 til sommeren. Man kan ikke gradere seg på sommerleiren, men må vente til jul.

Eksempel 2:
Man graderer seg til 1. Gup-2 på sommerleir. Man kan gradere seg til 1. Dan til jul, da man har hatt graden i ett treningssemester.

Krav til 2. Dan

1. Minimumstid og alder

 • Må ha tatt 3 del-grader på 1. Dan.
 • Total treningstid som 1. Dan: 2 år.
 • Tidligst det året man fyller 16 år.

2. Nasjonale kurs NTN

 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 5.
 • Nasjonalt dommerkurs.

3. Annet

 • ​​​​​​​Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
 • Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​

Krav til 3. Dan

1. Minimumstid og alder

 • Må ha tatt 3 del-grader på 2. Dan.
 • Total treningstid som 2. Dan: 3 år.
 • Tidligst det året man fyller 20 år.

2. Nasjonale kurs NTN

 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 6.
 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 2 som 2. Dan.
 • Gjennomført NTN Instruktørkurs 3 som 2. Dan.
 • Gjennomgått NIFs e-læringskurs om grensesetting i trener-utøver relasjon

3. Annet

 • Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.
 • Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.

 

 

 

 

 

 

 

Krav til 4. Dan

1. Minimumstid og alder

 •  Må ha tatt 3 del-grader på 3. Dan.

Total treningstid som 3. Dan

 • 4 år som ansvarlig instruktør eller avdelingsleder i en NTN klubb.
 • 5 år ved ukentlig instruksjon i en NTN klubb.
 • 6 år som vanlig aktiv medlem i en NTN klubb.

2. Tidligst det året man fyller 25 år.

3. Nasjonale kurs NTN

 • Gjennomført NTN Instruktør 7.
 • Gjennomført NTN instruktør 4. og 5. som 3.Dan.

4. Internasjonale kurs ITF

 • Gjennomført ett IIC som 3. Dan.
 • Gjennomført ITF e-kurs - Internasjonal instruktør eksamen.

5. Annet

 • Gyldig ITF undervisningslisens (Plaque) i søknadsåret
 • Vist regionalt engasjement som 3. Dan.
 • Deltatt på minimum én sommerleir i Surnadal som 3. Dan.
 • Fremlegge begrunnet søknad og Taekwon-Do CV over egen aktivitet.

Skjønnsmessig helhetlig vurdering av kandidaten.