STØTTEORDNINGER

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, Sandefjord kommune og NAV. Opplevelseskortet kan tildeles barn og unge i alderen 2-18 år i familier med svak økonomi. 

Et enkelt søknadsskjema finner du under. Dette skjemaet skal skrives ut, fylles ut og leveres på kontoret hos NAV sammen med dokumentasjon. Søknad som leveres uten dokumentasjon blir ikke behandlet.

Skjema https://www.sandefjord.kommune.no/Kultur-og-fritid/Tilskudd-og-stotteordninger/opplevelseskortet/

Besøksadresse til NAV Sandefjord er: Thor Dahls gate 1/5, 3210 Sandefjord.

Når et medlem har fått innvilget et opplevelseskort så kan de bruke dette til å dekke noe av evt. kontingent og treningsavgift i idrettslaget.
(OBS! Selve Opplevelseskortet dekker nødvendigvis ikke hele treningsavgiften, da må man dekke noe selv).

Medlemmet må da sende følgende info til klubbens Styreleder:

Navn:

Fødselsdato:

Opplevelseskort nr.:

Hva tilskuddet skal dekke: (f.eks treningsavgift)