UTMELDING

 

All utmelding skal gjøres elektronisk ved å bruke vårt utmeldingsskjema, ikke på e-post/Facebook/SMS eller på beskjed til Instruktører/Styre.

Avtalegiro stoppes automatisk av oss når eventuell bindings- eller oppsigelsestid er over.

For detaljert informasjon om din bindingstid send e-post til kontakt@sandefjordtkd.no

Avtalen baseres på en oppdeling av Treningsavgiften i 12 like deler(måneder) og ved første registrering binder man seg opp for en 6 måneders avtale. Deretter vil treningsavgiften løpe som normalt. 

Det er 2 måneder oppsigelsestid etter oppsigelsmåneden. F.eks. sier man opp 5 aug. betaler man for september og oktober også. Dette er for å dekke klubbens utgifter til allerede betalte forsikringer, medlemskap i stilartsforbund osv.

Gå videre for utmelding her

UTMELDING