Vilkår

 • Treningsavgiften inkluderer medlemskap i Norges Kampsportforbund og Norges Idrettsforbund. Avgiften inkluderer de til enhver tidsgjeldene forsikringsordninger som er inkludert i disse medlemskapene. Forsikringsvilkår oppgis på forespørsel.
 • Ingen betalt treningsavgift/kontingent vil bli refundert.
 • Kontingenten dekker ikke nødvendig utstyr, graderinger, seminarer el.
 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som instruktørene ved Sandefjord Taekwon-Do Klubb gir, og å sette seg inn i regler for utøvelse av Taekwon-Do gitt av NTN, samt Lov om Nødverge. Brudd på dette kan medføre utvisning.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre
 • Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på lør/søn- og helligdager samt ha innskrenket tilbud i ferier og ved redusert adgang til skolens gymsaler/idrettshaller o.a.
 • Klubben forbeholder seg retten til å justere treningstider uten forvarsel. Dette oppdateres på terminlisten på klubbens internettsider. 
 • Årsmøtet fastsetter klubbens Treningsavgift og den Årlige medlemskontingenten.
 • Treningsavgiften deles opp i 12 like deler (måneder).
 • Ved første registrering binder man seg opp for en 6 måneders avtale. Deretter vil treningsavgiften løpe som normalt.
 • Det er 2 måneder oppsigelsestid etter oppsigelsmåneden. F.eks. sier man opp 20 aug. betaler man for september og oktober også. Oppsigelsen skal gjøres elektronisk på klubbens hjemmeside.
 • * Gebyrer: Avtalegiro ca kr 15,- pr mnd - Manuell giro uten avtalegiro + kr 60,-
 • Da Treningsavgiften er delt på 12 like deler betaler man også når det er ferier. som f.eks. sommerferie.
 • Første Faktura kommer manuelt ved opprettelse av avtalegiro.
 • En Årlig medlemskontingent til Sandefjord Taekwon-Do Klubb pålydende kr 300,- kommer ved innmelding og kommer igjen hver vår til alle medlemmer.
 • Vi tar forbehold om endring av gebyrer fra CMS Norge AS.

Det er en angrefrist på 14 dager etter signering av kontrakten. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende.

 

Alle økonimiske henvedelser gjøres til kasserer@sandefjordtkd.no